Skip to main content

Öppettider 05-23 för medlemmar

Integritetspolicy

Avsikten med denna sekretesspolicy är att informera om hur och varför Idrottskliniken i Växjö AB samlar in och behandlar personuppgifter.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter är inte tillåten om det inte finns giltiga skäl. Sådana skäl kan till exempel vara ett avtal som den registrerade personen godkänt. Vi som ansvariga för behandlingen av personuppgifterna har ett berättigat intresse att kunna tillgodose, utveckla och förbättra våra produkter och erbjudanden till dig. 

De uppgifter vi registrerar är namn, personnummer, telefonnummer, e-postadress, postadress, bild och typ av medlemskap. Vi inhämtar uppgifter från den registrerade medlemmen själv. 
Registrerade personuppgifter behandlas konfidentiellt hos oss, och endast de som behöver informationen i sitt arbete kommer att ha tillgång till den. 

När behandlingen av dina personuppgifter inleds lämnar vi alltid information om skälet till databehandlingen.

Våra träningsanläggningar erbjuder till exempel modern och funktionell individuell och personlig träning samt gruppträning. När kunder besöker våra lokaler registreras deras besök. Detsamma gäller vid bokning av gruppträningspass.


Lagring och radering av personuppgifter

Utöver vad som beskrivs i punkterna ovan hanterar vi i vissa fall dina personuppgifter när vi är skyldiga enligt lag, t ex på grund av vår bokföringsskyldighet eller vid begäran från myndighet. Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till andra om det inte finns rättslig grund för det. Exempel på sådana skäl kan vara att det finns juridiska skäl som tvingar oss till det. Med rättslig grund menas att vi hanterar dina personuppgifter på grund av att vi är skyldiga enligt lag och då gör vi det med stöd i en rättslig skyldighet. 

All behandling av personuppgifter vi gör sker inom EU/EES-området. Idrottskliniken i Växjö AB raderar dina personuppgifter utan obefogat dröjsmål och senast efter 8 år när uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in. De raderas också om du drar tillbaka ditt medgivande efter din bindningstid som ligger till grund för behandlingen av uppgifterna. Vi har tydliga raderingsrutiner för varje databehandlingsaktivitet. Om du vill avsluta ditt medlemskap så raderar vi dina personuppgifter, dock tidigast efter bindningstidens slut. 

Dina rättigheter

Du har rätt att begära insyn, rättelse, radering (om inte vi är skyldiga att spara informationen), begränsning av databehandlingen och utlämning av dina personuppgifter (dataportabilitet). Dessutom kan du begära att vi avslutar behandlingen av dina personuppgifter, dock tidigast efter bindningstidens slut. Om du vill använda dig av en eller flera av dessa rättigheter, kommer vi att rätta oss efter din begäran inom en månad efter att vi fått den, förutsatt att vi inte är skyldiga att handla på annat sätt. Eventuella förfrågningar kan skickas till vår e-postadress info@idrottskliniken.com.

Cookies

En cookie (eller en kaka) är en liten textfil som webbplatsen begär att få spara på besökarens dator, surfplatta eller mobiltelefon. Cookies används för att ge besökaren tillgång till olika funktioner på webbplatsen. Det går även att använda informationen i cookien för att följa hur en besökare använder webbplatsen.

Vanliga cookies kan delas in i två huvudtyper. Den ena typen har ett utgångsdatum och sparar en fil på din dator under en längre tid. Den används exempelvis vid funktioner som talar om vad som är nytt på den aktuella webbplatsen sedan du besökte den senast. När utgångsdatumet har passerat raderas cookien från din dator. Den skapas sedan på nytt nästa gång du besöker webbplatsen.

Den andra typen av cookie kallas för sessions cookie, den saknar utgångsdatum. När du är inne och surfar på en sida lagras den här cookien tillfälligt på din dator för att exempelvis hålla reda på vilket språk du har valt. Sessions cookies lagras inte under en längre tid, utan försvinner när du stänger ner webbläsaren.

På denna webbplats används cookies för att du ska få en bra användarupplevelse och för att vi ska lära oss mer om hur vi kan förbättra webbplatsen. Informationen används inte för att identifiera enskilda besökare utan för att se hur besökare i allmänhet använder webbplatsen.