Skip to main content

Öppettider 05-23 för medlemmar

Medlemspolicy för allas trygget,säkerhet & trevnad på Idrotttskliniken

 1. Väskor ska i största mån låsas in i skåp i omklädningsrummet. Om du pga redskap/hjälpmedel behöver ha med dig väska ta gärna en mindre gympapåse/väska som ej tar så mycket plats. Idrottskliniken ansvarar inte för privata ägodelar/värdesaker.
 2. Ytterplagg/skor får inte medtagas i gymmet, även dessa ska låsas in i skåp i omklädningsrummet.
 3. Idrottskliniken genomför med jämna mellanrum genomgång av låsta skåp som bryts och töms. Hos oss får man inte parkera skåp och alla skåp ska tömmas varje dag.
 4. Alla Idrottsklinikens medlemmar ska ha ett aktuellt foto i vårt affärssystem för att vi ska kunna identifiera dig. Undantag kan göras om du har bevisad skyddad indentitet.
 5. Vår personal utför medlemskontroller därför är det viktigt att du alltid har din tag med dig.
 6. Endast betalande medlemmar får vistas innanför våra passagegrindar.
 7. Det är förbjudet att släppa in någon annan innanför passage grindarna med din tag. Medlemskapet är personligt. Vid plankning eller om man släpper in obehöriga finns en policy för bötfällning samt avstängning.
 8. Barn och ungdomar under 16 år får inte vistas själva på gymmet. Barn från 12 år får träna tillsammans med vuxen som är äldre än 25 år. Bebisar som sitter i babyskydd får följa med på gymmet och på pass.
 9. Allt som är förbjudet enligt svensk lag är förbjudet på våra anläggningar som t.ex. stöld, hot, trakasserier, doping och kommer polisanmälas och medföra avstängning.
 10. Du måste lämna våra träningsanläggningar innan vi stänger 23.00. Strax efter kopplas larmet på och är man bidragande till att larmet utöses blir man betalningsskyldig för utryckningen.
 11. Du får inte förtära alkoholhaltiga drycker på våra träningsanläggningar.
 12. Man får inte blockera nödutgångar.
 13. Du ska alltid följa anvisningar från Idrottsklinikens personal.
 14. Vid sjukdom eller skadefall ring SOS 112 om personal ej är på plats.

 

TRIVSEL OCH ORDNING på Idrottskliniken

 1. Våra gemensamma värderingar är det grundläggande förhållningssätt som vägleder oss i det dagliga arbetet. Vi har tillsammans tagit fram de värderingar som visar vårt synsätt på de faktorer som vi anser är viktiga och som vi vill ska prägla vår verksamhet. Vi ska med glädje leverera ren och hälsosam träning med gott bemötande till alla. Vi stimulerar till kreativitet, kvalité och utveckling. Hos oss tränar alla människor i olika åldrar och vi värnar om alla människors lika värde. Vi kräver att våra medlemmar visar hänsyn och respekt oavsett kön, ålder, bakgrund, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, trosuppfattning, sexuell läggning. Vi accepterar inte att man uppträder på ett sätt som kan upplevas kränkande eller nedstättande.
 2. Hos oss tränar man inte med bar överkropp. Lämpliga, rena och hela träningskläder och inneskor/strumpor men ej barfota.
 3. Uppta inte en maskin/träningsyta om du ej tränar i den.
 4. Visa hänsyn till personal, övriga tränande, eventuella grannar samt vår träningsutrustning genom att inte slänga eller släppa vikter i golvet.
 5. Av hygien och för att fortsatt ha en fräsch anläggning, torka av träningsutrusning/maskiner där det behövs.
 6. Plocka undan efter dig och placera rätt sak på rätt plats.
 7. I våra lokaler får du endast använda flytande kalk.
 8. Visa hänsyn till övriga tränande genom att komma i tid till ditt gruppträningspass.
 9. Endast Idrottsklinikens personliga tränare och instruktörer får träna och instruera medlemmar i våra lokaler.
 10. Det är förbjudet att marknadsföra/sälja egna varor/tjänster i eller utanför våra lokaler utan tillstånd av oss.
 11. Visa hänsyn när du använder din digitala utrustning som t.ex. mobiltelefon genom att inte ha höga ljud/musik, prata högt och ha högtalaren på osv.
 12. Fotografering och filmning i våra lokaler får endast ske om detta är godkänt av Idrottsklinikens ledning. Fotografering/filmning är tillåtet så länge du ej får med någon på bild som ej blivit tillfrågad eller godkänt att vara med. Du får heller inte fotografera/filma i omkläningsrum/duschar om andra är närvarande som ej godkänt att vara med.
 13. Idrottskliniken har både manlig och kvinnlig personal. Detta innebär att personal av det motsatta könet kan rondera i omklädningsrum för att hålla dem rena och fräscha. Personalen aviserar dock med knackning innan samt tillrop.
 14. Rakning i duschen är ej tillåten.
 15. När du bastar, duscha innan och sitt på din handduk.